Varje år skickade pastorsexpeditionen in befolkningsstatistik till Statistiska Centralbyrån. Dokumentet är daterat den 27 februari 1937. Statistiken rörde folkmängden och hur den förändrats under det gällande året. I Umeå stadsförsamling för året 1936 hade bland annat folkmängden ökat från 12.478 personer 1935 till 13.910 personer 1936. Av dessa var det fem personer som kommit inflyttade till församlingen från utlandet. Samma år hade folkmängden minskat med 1.096 personer och folkmängden vid året 1936 slut var alltså 12.814 personer i Umeå stadsförsamling.

Dokumentet berättar även att 127 äktenskap hade ingåtts under året, varav sju var borgerliga. 20 av barnen födda under året var födda utanför äktenskapet och den som just då var församlingens äldsta medlem var fru Anna-Lisa Berg född Jonsson, som fyllt 96 år den 10 mars.

Statistics from 1937 in Umeå city parish that, among other things, tells that 127 marriages were concluded and that 20 children had been born outside marriage that year in the parish.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym GI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)