Gösta Eriksson var Umedalens sjukhus första överläkare och sjukhuschef sedan starten 1934. Detta tal hölls den 26 februari år 1951 inför en grupp husmödrar och husfröknar.

Gösta Eriksson was Umedalens hospital first chief and held that speech on February 26 in 1951 to a group of women. The speech is called "Our nerves everyday care".

Ur: Umedalens sjukhus, Avdelning I, Direktionens arkiv, volym AIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)