Detta är en förteckning över de lärarinnor som arbetade på Umeå elementarläroverk för flickor under vårterminen år 1911. Föreståndarinna på skolan var Jenny Hamrin, men hon var tjänstledig under vårterminen och som hennes vikarie arbetade Susanna Silfverbrand, som även är den som skrivit under förteckningen den 25 februari 1911. Förteckningen visar även vilken tjänst lärarinnorna hade, och hur många undervisningstimmar de hade. Denna lista skulle sedan skickas till ”Lärarinnornas pensionsanstalt” och där räknades sedan ut hur mycket som skulle inbetalas till kvinnornas framtida pensioner. Enligt ett beslut i riksdagen år 1910 var lärarinnor som hade full tjänstgöring skyldig att vara delägare i pensionsanstalten där ersättning sedan kunde fås.

The documentis a list of female teachers who worked at the girls' school in Umeå during the spring semester in 1911.

Ur: Umeå elementarläroverk för flickor, volym GV:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)