På det här uppslaget ur död- och begravningsboken från Umeå stadsförsamling kan man se alla som dött i församlingen under början av 1872. Prästen har noterat personens namn, dödsdatum och begravningsdatum. Man kan också se personernas ålder och dödsorsaker samt noteringar om personen befunnit sig på annan ort när hen dog.

Den 24 februari finns det noterat att det kommit in en rapport från Holmsund om att Klara Johanna Lundgren omkommit på grund av ”förtidig förlossning förorsakad av skrämsel”. Man undrar vad hon var med om.

In this spread from the death and burial book from Umeå city parish, you can see everyone who died in the parish in early 1872. On February 24, it is noted that a report from Holmsund had been received, that Klara Johanna Lundgren had died due to "premature birth caused by fright."

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationella ArkivDatabasen)