Den 23 februari 1962 fick butiken Frukthörnan tillstånd av länsstyrelsen att ha öppet till klockan 22.00 på vardagar och mellan 8.00 och 22.00 på helger. Däremot fick man hålla kiosken stängd under högmässa.

On February 23, 1962 Frukthörnan (a shop) got permission from the provincial government to be open until 22:00 on weekdays and between 8:00 and 22:00 on weekends. However they had to keep the store closed during the morning service.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, volym A Ia:34, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)