Detta kungliga brev är signerat av Gustaf V den 22 februari år 1916 och skickat till Landskansliet i Umeå. Det handlar om inköp av renkött. Priset för köttet skulle vara 70 öre/kilo för renkött utan huvud, horn, klövar och hud. För renkött med åtföljande huvud, horn, klövar och hud var priset lägre; 55 öre/kilo.

This royal letter is signed by King Gustaf V February 22, 1916. It involves the purchase of reindeer meat.

Ur: Västerbottens län landskanslis arkiv, volym: DIaa:17, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)