I födelse- och dopboken för Umeå stadsförsamling finns Johannes Hockert antecknad. Han föddes den 20 februari år 1758 och döptes den 22 februari samma år. Texten berättar bland annat även att hans föräldrar var Magister Herman Hockert och Elisabetha Daling. 

Book of births from Umeå town parish in the year 1758, Johannes Hockert was born on February 20.

 

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)