Vaktlistan berättar vilka som tjänstgjorde som vakter den 2 februari år 1903. Vid vaktombytena räknades fångarna och cellvakten fick kvittera med sin namnteckning. Klockan 8.30 på förmiddagen fanns exempelvis på nedre våningen nio manliga fångar, på övre våningen fyra manliga och 3 kvinnliga fångar. Ingen satt på reservhäktet. Senare på dagen utökades fångarna med en nykomling.

This list of guards from the prison in Umeå tells who served as guards on February 2, 1903. The prisoners were counted at each change of guard.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym: DIIIb:11, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet på NAD (Nationell ArkivDatabas).