Fem män i Norrmjöle och Hertsånger ansökte om ekonomiskt bidrag för att täcka kostnaden för fiskeredskap som förstörts i en storm år 1935. En av männen, hemmansägaren Valfrid Häggbom, fick ingen ersättning alls, medan de andra fick mellan 40 och 200 kronor. Brevet skickades från Kungl. Maj:t i Stockholm och inkom till landskontoret i Umeå den 19 februari år 1936.

Five men applied for financial contributions to cover the cost of fishing gear destroyed in a storm in 1935.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DIa:19, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)