Kyrkan hade länge kontroll över församlingsborna. Om någon ”levde i synd”, fick barn utan att vara gift, drack för mycket eller på annat sätt betedde sig ”okristligt”, kallades de in för kyrkorådet för att förklara sig och få en moralpredikan. I ett kyrkorådsprotokoll från ett sammanträde i Umeå stad den 18 februari år 1863 kan man läsa om smideshandlanden Pehr Ulrik Lindblom och hans hustru Sofia Maria Engman. Mannen hade vänt sig till kyrkorådet eftersom hans hustru vägrat att flytta med honom till Sunderby i Luleå landsförsamling.

In a parish council protocol from February 18, 1863, you can read about forging merchant Pehr Ulrik Lindblom and his wife, Sofia Maria Engman. The wife refused to move with her husband when he left Umeå. 

 

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym KIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)