Den 17 februari 1919 skriver kyrkoherden i Umeå landsförsamling ett brev till pastorsämbetet i Östersunds stadsförsamling, där han inleder en diskussion om hur man ska följa förordningen för kyrkoböckers förande från 1915. De två prästerna har olika uppfattning om var en död person ska skrivas in i död- och begravningsboken och ett gräl uppstår som går att följa i denna brevväxling. Framförallt i det sista brevet syns tydligt deras osämja. Brevet skrivs under med; ”Den minste bland de små”.

On February 17, 1919 the vicar of Umeå country parish writes a letter to the pastor's office in Östersund city parish, where he initiates a discussion on how to comply with the regulation of church books' from 1915. The two priests have different ideas about where a dead person should be written and an argument arises that can be followed in this correspondence.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, P II:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)