Detta bilregisterkort tillhör en Dodge, DU-7 Sedan, årsmodell 1935, med registreringsnummer AC 4980. Bilen drevs av kolgas och hade en bagagebrygga på taket. Den registrerades på Nils Gustaf Adolf Hörnberg den 16 februari 1939 och han sålde den vidare i oktober 1942 då den skrotades.

This is anindex card over a Dodge, model year 1935. The car was powered by coal gas and had a luggage bridge on the roof.

Ur: Västerbottens läns landskansli, automobilavdelningens arkiv, volym: CXVIIc:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)