Den 15 februari 1896 hölls en entreprenör-auktion i Östra Backen för att få fram anbud på att bygga en ny skolbyggnad i kombination med gudstjänstlokal i Tavelsjö. Ritningar på byggnaden av C.F Sandgren var redan antagen av en byggnadskommitté och det vinnande anbudet för uppförandet av byggnaden låg på 15.240 kronor.

On February 15, 1896 a contractor auction was held in Östran Backen for the building of a new school house in combination with a place of worship in Tavelsjö. Drawings on the building was made by CF Sandgren.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym O VI a:7 (ritningar) och volym O I a:3 (protokoll), Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)