Läsordningen gäller Umeå elementärläroverk för flickor under läsåret 1904-1905 och skickades till domkapitlet i Luleå den 14 februari år 1905. Lärotimmarna är uppräknade intill de anställda lärarna. Anna Hörnell exempelvis undervisade flickorna 26 timmar i veckan. Skolan hade totalt 147 elever under vårterminen 1905 och schemat finns bifogat till läsordningen.

Schedule andplan for the girls' school in Umeå, school year 1904-1905. The school had a total of 147 students.

Ur: Domkapitlets i Luleå stifts arkiv, volym GIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)