I denna polisrapport berättas det om en anmälan om att flera skadade renar påträffats den 13 februari år 1933 i trakten kring Malån. Flera vittnesmål finns med, bland annat från hemmansägaren Gustaf Viktor Johansson i Måliden och flera skogsarbetare som arbetat i trakten. Polisen hade följande förklaring till hur den ena av renarna blev skadad: ”Under utredningen har iakttagits, att skogsarbetarne i allmänhet å den besöka avverkningsplatsen vid arbetets slut för dagen ställer sina sågsvansar lutande med ena änden i snön och tänderna upp mot en stock. Det kan därför lätt tänkas, att den ren, som hade sårskada å benet, ådragit sig denna genom att stiga intill en sålunda ställd såg”.

This police report tells of a notification that several injured reindeer were found on February 13, 1933, in the area around Malån.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DIIIai:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)