Denna sjöfartsbok tillhörde Fredrik Edvard Lindroth. En sjöfartsbok var en form av id-handling för sjöfolk som utfärdades av sjömanshusen. I denna bok har Edvard Lindroth själv skrivit några dagboksanteckningar. På insidan av pärmen står följande antecknat: ”Upptäckte att rodret var bräckt med ångaren Hurona söndagen klo: 9. fm. den 12te Februari 1899”. Längst bak i boken står flera anteckningar från tidigare år. Bland annat krockade Edvard med ångare Knutsford med ett isberg utanför Newfoundlands norra kust pr 1892 och på hösten 1893 var han med om en orkanlik storm. Med blyerts är det skrivet på samma sida följande: ”orders by post – adress John A. Campbell Skin Specialist 25 Eghnton Street Glasgow. Tins 1$1½: by Post 15 stamps Campbell’s Gipsy ointment”. Kanske var det något han tänkte beställa när han kom tillbaka till Sverige?

Shippingbook belonged to Fredrik Edvard Lindroth who wrote diary entries in it. The notes include a collision with an iceberg and an ointment you could buy by mail order from Glasgow.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym: EIV:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)