Olof Olsson i Baggböle var riksdagsman och skrev detta brev daterat i Stockholm den 11 februari år 1834. Brevet var till hustrun Catharina Charlåtta Pehrsdotter. Det börjar med följande text: ”Härmedelst får jag underrätta dig, att jag Gudilof lefver och har hälsan, med önskan att dessa Rader måtte träffa dig jemte vår lilla dåtter, Mamma, och öfvriga i huset, samt släktingar och wänner med samma lyckliga förmon. Jag har för denna gång intet särdeles att skrifva om, annat än låta vetta att jag lefver och har hälsan”.

Olof Olofsson, who was a member of parliament,wrote this letter in Stockholm, February 11, 1834. The letter was then sent to his wife in Baggböle, outside Umeå.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:8, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)