1874 kom Kungl. Maj:ts nådiga Byggnadsstadga för rikets städer. Sveriges alla landshövdingar fick i uppgift att se till att rikets städer utfärdade allmänna bestämmelser för nya samhällen, men även för redan anlagda städer som var i skriande behov av nya regler ”innehållande dylika allmänna och över allt tillämpliga bestämmelser i avseende på byggnadssätt och tomtreglering, varigenom prydlighet, renlighet, luftväxling och säkerhet kunde vinnas…”

Läs hela byggnadsordningen här: http://digibook.ub.umu.se/rara/11856594.pdf

City charter and building regulations for Umeå. Read the entire document: http://digibook.ub.umu.se/rara/11856594.pdf

Läs mer om Forskningsarkivet, Umeå universitet.