Bestämmelserna handlar om vården av dem som var sjuka i scharlakansfeber. Det var ännu oklart hur sjukdomen smittade så vårdpersonalen använde lysollösning som smittreningsmedel för rengöring av både sina egna händer som avsöndringar från den sjuke.

Rules about the care of those who were ill with scarlet fever. The nursing staff was urged to use antibacterial cleaners on both themselves and the patient to prevent the spread of infection.

Ur: Umedalens sjukhus, Avdelning II, Sjukhuschefens arkiv, volym FI:11, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)