Protokollet är daterat den 9 december 1906 och handlar om en misstänkt person som setts åkande velociped genom Bullmarks by mot Gravmark. Det var natten mellan den första och den andra december som svagricksbryggaren J Sundströms gård brann ned. Vittnesmål hade lämnats av bondesonen Viktor Fjällmark i Bullmark och August Markström i Bullmark. August berättar bland annat att personen som cyklade förbi hade ”haft sitt ansikte bortvändt och sett folkskygg ut”.

The document, from 9 December, 1906, tells of a suspect seen cycling towards Gravmark the same night as the brewer J Sundström's farm burned down.

Ur: Länsmannen i Sävar distrikt arkiv, volym AI:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)