När man flyttade mellan församlingar skulle man lämna in ett prästbevis, flyttbevis till pastorn i den nya församlingen som skulle vara utfärdat i den gamla församlingen. Detta flyttbevis utfärdades i Nysätra församling då drängen Petrus Andersson Eklund skulle flytta från Nysätra till Umeå stadsförsamling. Det är sedan inlämnat till pastorn i Umeå och finns nu i bilagorna till flyttlängderna i arkivet.

When people moved between parishes they needed a certificate from the old parish to give to the pastor of the new parish. This certificate regards Peter Andersson Eklund who moved to Umeå.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym HII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)