I denna polisrapport från den 7 december 1922 kan man läsa om utredning av ägandeförhållandena till en motorcykel av typ ”Indian”. Löjtnant Tillberg har uppgivit att motorcykeln varit hans men att han sålt den till en trävaruarbetare i Östersund.

In this police report from December 7, 1922, one can read about the investigation into the ownership of a motorcycle type "Indian".

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym AII:1:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).