En täckt Studebaker med registreringsnummer AC 325 köptes av landsfiskalen E Nyberg i Åsele år 1929. Sedan den 6 december 1943 sålde han den till fabrikör Johan Albert Eriksson som bodde på Nygatan 11 i Umeå. Fordonet skrotades 1944.

Studebaker with registration number AC 325 was bought by Johan Albert Eriksson in Umeå December 6, 1943.

Ur: Västerbottens läns landskansli, automobilavdelningens arkiv, volym: CXVIIc:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)