1949 hade Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket bildats i Umeå och två år senare beslutades att Umeå skulle tilldelas det femte exemplaret av allt svenskt tryck. Detta var ett viktigt steg på vägen mot ett universitet i Umeå. Den 4 december 1951 var det dags att packa upp den första sändningen av tryckt material. Den visade sig innehålla 3,5 ton böcker och trycksaker. Ett digert sorterings- och gallringsarbete väntade.
Foto: Västerbottens Kuriren

The fifth specimen copy to Umeå. 1949, the foundation ‘Vetenskapliga biblioteket’ (The Science library) was formed in Umeå, and two years later it was decided that Umeå would be assigned to the fifth specimen copy of all Swedish prints. This was an important step towards a university in Umeå. On 4 December 1951, it was time to unpack the first shipment of printed materials. It was found to contain 3,5 tons of books and printed matter. An extensive sorting and thinning work was waiting.
Photo: Västerbottens-Kuriren

Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets arkiv. Fotot ur Umeå universitetsförvaltnings bildarkiv.

Läs mer om arkivet på Forskningsarkivets webbsida.