Fotografiet föreställer familjen Pettersson från Norrby som sjunger och spelar under en nyårsafton i Umeå landsförsamlings kyrka. Vilket år det är framkommer inte. Fotografen är okänd.

The photography depicts the Pettersson family from Norrby singing and playing during a New Year's Eve in Umeå country parish church. From what year it is, is not certain and the photographer is unknown.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym PII:5, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)