Den 3 december år 1888 startade Augusta Sofia Forsberg en målerifirma i staden. Några år senare, 1895, anmälde Augusta Sofia att firman upphört, men den startar igen under samma namn 1912 då Oskar Johan Ahlgren anmäler att han övertagit firman.

On  December 3, 1888 Augusta Sofia Forsberg started a painting company in Umeå. The company was closed down a few years later, in 1895.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län, allmänna sektionens arkiv, volym: CIKbaa:17, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (nationell ArkivDatabas)