På julaftonskvällen år 1887 fattade Umeå stads träkyrka eld. Elden spred sig inte till stadsbebyggelsen eftersom vinden blåste åt annat håll. Några dagar efter att kyrkan brunnit ned, den 29 december, skickade firman Joh. A Beckman & Co ett brev till kyrkorådet i Umeå Stadsförsamling som handlade om kyrkklockorna.

On Christmas Eve in 1887 Umeå City Church caught fire. The fire did not spread to the town buildings, the  wind blew in another direction. A few days after the church had burned down, on Dec. 29, this letter about the church bells was sent by the firm Joh. A Beckman & Co. to Umeå City Church church council.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAd (Nationell ArkivDatabas)