Den 28 december 1926 skriver Axel Larsson ett brev till lappfogden Lindström för att be om uppskov att skicka sin dotter till vinterskolan. På grund av svårt väder och hårt arbete med renarna kunde han inte ta med flickan till skolan under hösten och frågar han om han måste sända henne till skolan under senvintern eller om hon kan få uppskov med sin skolgång.

On December 28, 1926 Axel Larsson writes a letter to lappfogde Lindström to ask for a deferral to send his daughter to the winter school. Lappfogde was a public official for dealings between the state and the Sámi.

Ur: Rikets nomadskolors arkiv, volym FI:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)