Norrlands Sjöassuransförening var en försäkringsförening för redare till segelfartyg i Norrland. Detta är en registerbok från föreningen som visar skeppet Engelbrekt som byggdes i Umeå 1874. Registerboken visar fartygets resor under åren mellan 1889-1892 runt om i världen. Exempelvis den 27 december år 1891 passerade fartyget Gibraltar.

This is a registerbok of ships, showing the ship named Engelbrekt built in Umeå 1874. The book belongs to an insurance association for sailing ships.

Ur: Norrlands sjöassuransförenings arkiv, volym DIa:14, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).