Alma Betty Katharina Dahlin skickade den 26 december 1878 in sin ansökan till en småskolelärartjänst i Sävar. Tillsammans med ansökan finns hennes betyg från småskoleseminariet i Burträsk och ett intyg från hennes hemförsamling Degerfors. Intyget berättar att hon ”eger god kristendomskunskap och åtnjuter medborgerligt förtroende”.

Alma Betty Katharina Dahlin submitted an application for a teaching position at the junior school in Sävar. The letter is dated December 26, 1878.

Ur: Sävar kyrkoarkiv, volym KIVc:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)