Hur firades en julafton för 60 år sedan – innan TV och Kalle Ankas jul? Et personligt julaftonsprogram från 1954 för familjen Balgård finns bevarat i arkiven. Programmet är tecknat av pappan i familjen - Matts Balgård (konstnärlig politisk redaktör på Västerbottens-Kuriren).

24 december – Christmas program from the family Balgård 1954
How was Christmas Eve celebrated 60 years ago - before television and its Donald Duck's Christmas? A private Christmas Eve program from 1954 for the family Balgård is preserved in our archives. The program/agenda is designed by the father of the family - Matts Balgård (artistic political editor of Västerbottens-Kuriren).

Ur: Chefredaktör Matts Balgårds arkiv, volym 61A:86, Forskningarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet på forskningsarkivets webbsida.