Detta är en födelse- och dopbok för Umeå landsförsamling år 1803. Till höger på uppslaget finns tvillingarna Olof och Charlotta Ulrica som föddes den 23 december. Föräldrarna, herr kronobefallningsman Fredrik Bergstedt och hustrun Margareta Boström, var bosatta i Kyrkbordet. Ordet kronobefallningsman användes som titel på kronofogden eller länsman.

This is a birth and christening book for Umeå country parish in 1803. On the right side of the page are the twins Olof and Charlotta Ulrica who was born December 23.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arlivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)