Den 22 december 1863 skrevs detta brev till domkapitlet i Härnösand angående planteringsland vid folkskolan i Umeå landsförsamling. Man ber i brevet om dispens för den föreslagna trädplanteringen då man är i färd med att bygga om skolhuset och därför inte för tillfället har något utrymme på skolgården.

On December 22, 1863 this letter was written to the chapter house in Härnösand regarding the gardens at the elementary school in Umeå country parish.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:209, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)