Denna brandordning utgjorde en del av byggnadsordningen som antogs 1875. Vissa tillägg och förändringar gjordes dock efter hand, och den här skriften visar den brandordning som antogs 17 januari 1877. I brandordningen framgår hur stor eldfaran var i rikets städer, speciellt eftersom flertalet hus var av trä. Bränder var tämligen vanliga, även i Umeå. Den största branden i stadens historia var den som inträffade 25 juni 1888 då nästan hela trästaden ödelades, men Umeå hade brunnit flera gånger förut.

In case of fire…
An act for preventing and suppressing fires within the city of Umeå, a part of the city charter and building regulations published in 1875. On 25 June 1888, a fire devastated Umeå and at least 2300 of the 3000 inhabitants became homeless.

Läs hela brandordningen här: http://digibook.ub.umu.se/rara/11856594.pdf  (man får ”bläddra” i dokumentet eftersom brandordningen ingår i byggnadsordningen”)
Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat stora mängder äldre litteratur. Läs mer på: http://www.ub.umu.se/sok/specialsamlingar/rara

Read the entire document: http://digibook.ub.umu.se/rara/11856594.pdf
For a complete list of the Umeå University Library Digital Collection: http://www.ub.umu.se/en/search/special-collections/rara