Den 20 december 1902 föddes Johan Gotthard i Umeå stadsförsamling. Hans mor hette Augusta Westerlund, men vem hans far var finns inte antecknat. Däremot står det bokstäverna oä under Johan Gotthards namn. Detta betyder oäkta och innebär att han föddes utanför äktenskapet.

On December 20, 1902 John Gotthard, was born in Umeå town parish. His mother was Augusta Westerlund, but who his father was is not recorded. He was born outside of marriage and was there fore illegitimate. 

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:7, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)