När tryckfrihetsförordningen antogs år 1812 infördes även tryckfrihetsombud runt om i landet. Dessa utsågs av chefen för justitiedepartementet som bara själva kunde övervaka huvudstaden. Uppgiften var att bevaka eventuella brott mot tryckfriheten. Detta dokument berättar om Edvard Lindroth som fått överta tillståndet att ge ut den periodiska skriften ”Umebladet” i Umeå efter den förra utgivaren. Det är daterat den 2 december år 1880.

When the Freedom of the Press Act was adopted in 1812 agents were also introduced around the country. Their job was to monitor any violations of press freedom. In this letter Edvard Lindroth got authorization, December 2, 1880, to issue the periodical publication "Umebladet".

Ur: Tryckfrihetsombudets i Umeå arkiv, volym 2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)