Under andra världskriget kom en hel del flyktingar från norra Finland till Sverige. Hilda Maria Snicker kom till Haparanda den 19 december 1944 och hamnade sedermera i Umeå. Intyget finns i Umeå civilförsvarsområdes arkiv. Landet var indelat i civilförsvarsområden, från 1944, som bestämdes utifrån landsfiskaldistrikten och städerna. Civilförsvaret hade sådana uppgifter som inte hörde till krigsmakten.

During World War II there came a lot of refugees from northern Finland to Sweden. Hilda Maria Snicker came to Haparanda November 19, 1944 and then ended up in Umeå.

Ur: Umeå civilförsvarsområdes arkiv, volym 10, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)