I denna katalog över elever inskrivna på Folkskoleseminariet i Umeå, vid höstterminens slut den 18 december år 1888, finns uppgifter om vilka ämnen eleverna läst. De har betyg i följande ämnesområden: kristendomskunskap, svenska språket, räkning och geometri, historia och geografi, naturkunnighet, välskrivning, teckning, musik och sång, gymnastik, trädgårdsskötsel och trädgårdsplantering och slöjd. Eftersom det var en utbildning för blivande lärare fick de även betyg i undervisningsskicklighet, men även i flit och uppförande. Betygsskalan verkar sträcka sig från 1-3, där högsta betyg var en trea.

Catalog of pupils at the school of education in Umeå that shows the students' subject areas and the grades they received. The school subjects included such as counting, gymnastics, nature study and gardening.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym DIb:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)