Varje år före sjöfarten tog sin början för säsongen skulle denna resolution, från 17 december 1867, läsas upp för församlingen från predikstolen i Holmsunds kyrka. Man hade i området haft problem med slagsmål mellan sjömän och arbetare i samband med danstillställningar och hade därför beslutat att man måste anmäla till fjärdingsmannen, här kallad kronobetjänten, om man tänkt tillåta dansnöjen i sina hus. Gjorde man inte detta väntade böter. Kronobetjänten kan liknas vid en lokal polisman.

Since there had been trouble at dance events in Djupviken with fights between workers and seamen the governor had decided that any planned dances were to be notified to the local police. The resolution is dated 17 December, 1867.

Ur: Länsmannen i Umeå norra distrikt arkiv, volym FIX:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)