Denna mönstringsliggare redogör för besättningen på skeppet Carolina som hörde hemma i Umeå och var registrerad vid sjömanshuset. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshuset hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. I mönstringsliggaren syns vilka som var påmönstrade på fartyget, vilken befattning de hade och vad de tjänade. Den 16 december år 1872 var fartyget i Cardiff och då rymde tre av fartygets besättningsmän; lättmatros Jonas Gustaf Boström, jungman Erik Ohlsson och lättmatros Johan Fredric Gleisner. Någon dag senare rymde även jungman Fredrik Emanuel Rönblom i Cardiff.

The ledger shows the crew of the ship Carolina. When the ship was in Cardiff on 16 December, 1872, four men from the crew escaped, including Seaman Jonas Gustaf Boström.

Ur: Sjömanshuset i Umeå arkiv, volym DIa:7, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)