Detta brev, som är skickat till landshövdingen i Umeå den 15 december 1914, är hemligstämplat. Det är skickat under 1:a världskrigets första år. Brevet handlar om ”underlättande af ett snabbt inkallande af de till Bodens krigsbesättning hörande hemförlofvade och tjänstledige värnpliktige”, det vill säga hur man snabbt kunde kalla samman styrkor om kriget kom att drabba Sverige. Bland annat skulle kungörelser uppläsas i kyrkorna, men någon ringning i kyrkklockorna specifikt för detta ändamål skulle inte göras.

This letter, which is sent to the governor in Umeå December 15, 1914, is classified. It is sent during the 1st World War and is about how you summoned the military if necessary.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym DXXIII:8, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)