Dokumentet beskriver gränserna inom Rans sameby indelat i mindre områden. Det första område som tas upp är Alsvardo, Ahlträsk eller Eltsjaur och gränserna blev där fastställda den 14 december år 1808, efter Abraham Sjulssons ansökan. De andra områdena som beskrivs i genomgången är Giltjaur eller Dalksjö, Göfverfjäll, Nedre Juktan eller Juktå, Gillisnuole, Juktland eller Juktfjäll, Tårrisvare eller Dårrisvare, Källbäck, Kraddsele eller Ribbevardo, Tjulträsk, Tärnfjäll och Lajsfjäll eller Lajvertfjäll.

The document describes the boundaries of Rans Sami village divided into smaller areas. The boundaries of the area called Alsvardo, Ahlträsk or Eltjaur was established December 14, 1808.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym: DIIIu:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)