En ljudupptagning av Holmsunds kommunfullmäktiges sista möte 13 december 1973. Bakgrunden var att Holmsunds köpings kommunalfullmäktige redan 1951-05-17 (§ 9) beslutat att tillsätta en särskild kommitté med uppgift att "... samla in och möjligen befordra till tryck skrifter, urkunder och bilder, som vore belysande för köpingens utveckling från äldsta tid till våra dagar".

Konkret kom detta bl a att innebära utgivning 1957 av hembygdsboken "Holmsunds köping - En kortfattad skildring av hembygden" (som 1974 gavs ut i en ny upplaga) och framtagande av filmen "Från fiskeläge till storindustri" (som premiärvisades på Sandviks teater 1961-04-11). Sedan såväl hembygdsboken (1957) som filmen (1961) färdigställts hade hembygdskommitténs två centrala arbetsuppgifter fallit ifrån. Trots detta beslutade kommunalfullmäktige om att hembygdskommittén skulle få bestå men med lite andra uppgifter. För tiden efter 1961 kom en av de stora arbetsuppgifterna att bli organiserandet av firandet av såväl köpingens som kyrkans 100-årsjubileum. Detta arbete kulminerade i en två dagar lång tillställning 1963. Under åren efter 1961 arbetade hembygdskommittén även med ljudinspelningar av äldre Holmsundsbor, framtagande av en turistbroschyr, nedklippning av den 1961 producerade filmen samt inspelning av bl a fullmäktiges sista sammanträde.

An audio recording of Holmsunds City Council's last meeting of December 13, 1973. The background was that Holmsunds municipal councils already in May 17, 1951 (§ 9) decided to appoint a special committee to "... collect and possibly publish writings, records and images, which were illustrative of the townships development from the earliest times to the present day" .

 

Tryck på spelknappen nedan för att lyssna på ljudupptagningen.

 

 

Ur: Holmsunds köpings kommunalfullmäktiges hembygdskommitté arkiv, volymen F 1:6, Umeå stadsarkiv.