Den 12 december 1881 dog den då 1-årige Axel Hugo, son till kyrkvärden Fredrik Jonsson och Fredrika Holmgren. En vecka tidigare, den 6 december, hade de även förlorat sin 7-åriga dotter Ester Susanna. 

On December 12, 1881 the then 1 year old Axel Hugo, son of the churchwarden, Fredrik Jonsson and Frederika Holmgren died. A week earlier, on December 6, they had lost their 7 year old daughter Ester Susanna.

Ur: Holmön kyrkoarkiv, volym F:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)