Detta brev är skrivet av stadsfiskalen (polischefen) i Umeå, Johan Gustaf Rothoff, den 11 december 1889. Han har skickat det till landshövdingen. Brevet handlar om brandgator i Umeå stad och hur fastighetsägare runt om i staden som skulle uppmanas städa bort diverse föremål som belamrade gatorna och alltså kunde utgöra en brandfara.

Superintendent in Umeå, Johan Gustaf Rothoff, sent this letter December 11, 1889 to the governor in Umeå. It's about firebreaks in the city.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym DIIIo:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)