Den 1 december 1924 förhördes ett antal personer av stadsfiskalen med anledning av en krock i korsningen av Pilgatan och Storgatan i Umeå.
I de flesta svenska städer fanns stadsfiskaler fr.o.m. 1600-talets början. Stadsfiskalen var underställd magistraten i varje stad. Stadsfiskalen fungerade som allmän åklagare och var polischef i städerna till 1965 då verksamhetsgrenarna polis, åklagare (stadsfiskal) och domare skildes åt och ombildades till tre helt fristående organisationer: polisväsendet, åklagarväsendet och domstolsväsendet.

On December 1, 1924 a number of people were interrogated by the police following a collision in the intersection of Pilgatan and Storgatan in Umeå.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym AII:1:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)