Den 9 augusti år 1851 tecknades denna brandförsäkring. Brandförsäkringshandlingarna rör ”Nybyggnad å Westra backen i Westerbottens Län, Umeå Härad och Socken, ämnad till Folkskola".

Fire Insurance Documents from August 9, 1851. The document is about Umeå country parish elementary school.

 

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)