Majorskan Sophia Agatha Löwenadler bodde på Teg och tillhörde umeåprästen J.A. Linders bekantskapskrets. Den 8 augusti 1832 bjöd majorskan J.A. Linder med fru på en improviserad middag hemma på Teg. J.A. Linder har gjort denna teckning av sin vän och i Linders samlade minnen kan man om majorskan läsa följande: "blev tidigt gift, och har genomgått många öden, som nedtryckt hennes af naturen glada kynne. Hennes man lefver, har afsked, men är engagerad vid Tullverket. Har genom vällefnad i lyckans dagar flera gånger förslöst både hennes arf och egna inkomster. Nu har de rätt knappt, men aldrig hör man henne klaga – altid talar hon med den största ömhet om sin man, hvars ofta maliciensa uttryck hon dels ej hör – hon hör något illa – dels ej låtsar höra"

The major’s wife Sophia Agatha Löwenadler lived in Teg and was one of the Umeå priest J.A. Linder’s acquaintances. On 8 August 1832 she invited J. A. Linder and his wife on an impromptu dinner at her home. J. A. Linder has made this drawing of his friend.

Ur: Komminister J. A. Linders arkiv, volym 40A:23, Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitet