Den 6 augusti 1954 finns firman Karins modeaffär inskriven i handelsregistret för Västerbotten. Bilden är tagen 1956. Karin Ström var modist och hade sedan ett par år tagit över modeaffären i Vilhelmina och gett den sitt namn.

På bilden: Från vänster sittande: Henning Nystedt, Edvard Vestin, Curt Carlsson, Kjell Lauritz, Allan Hed. Stående från vänster: Roland Stenman, Helmer Lindström, Stig Heidenberg, Karin Ström (senare Lundqvist), Tore Davidsson och Hugo Lövenmark.

August 6, 1954 the firm Karin's fashion business is inscribed in the trade register of Västerbotten. The picture was taken in 1956 and shows among others Karin Ström, who was a milliner, and had taken over the fashion business in Wilhelmina and given it her name.

Fotografiet från: Företagsarkivet i Westerbotten

Dokumentet från: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, C I kba:28, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)