Denna lapp lämnades till prästen i Umeå landsförsamling den 5 augusti år 1851 för att kungöras i kyrkan under gudstjänsten. Uppläsningen av kungörelserna var ett av dåtidens bästa sätt att sprida nyheter till församlingen och de kunde handla om allt möjligt. Auktioner, rymda fångar, lysningar och givetvis påbud från kungen eller annan överhet. På lappen står följande: ”Tisdagän dän fämte augusti uphittadäs en guldkråsnål på ytterhiske till Hvilken ägaren på beskrifning igänfår hos afsjedade fältjägaren gabril granholm i ytterhiske”.

This proclamation, from 5 August 1851, informed the rest of the parish that Gabril Granholm had found a breastpin in gold. The owner could then retrieve it from him.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:58, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)